Đề nghị kỷ luật hàng ngũ lãnh đạo Hà Tĩnh. Chấp nhận bồi thường đóng cửa Formosa hay đóng cửa chính phủ vĩnh viễn?

Đăng lúc: Chủ nhật - 16/04/2017 01:50 - Người đăng bài viết: nguoivietdiendan
Đề nghị kỷ luật hàng ngũ lãnh đạo Hà Tĩnh. Chấp nhận bồi thường đóng cửa Formosa hay đóng cửa chính phủ vĩnh viễn?

Đề nghị kỷ luật hàng ngũ lãnh đạo Hà Tĩnh. Chấp nhận bồi thường đóng cửa Formosa hay đóng cửa chính phủ vĩnh viễn?

"Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận rằng Ban cán sự đảng (BCSĐ) Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) nhiệm kỳ 2011-2016 đã “thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, để Bộ Tài nguyên và Môi trường và một số cá nhân có nhiều vi phạm trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên nước liên quan đến dự án Formosa Hà Tĩnh, để xảy ra hậu quả nghiêm trọng”....."Biển miền Trung sẽ thành biển chết (cả trên thực tế và trong tâm thức của người dân). Cách tốt nhất là đóng cửa ngành công nghệp luyện thép của Formosa. Cứu dân cũng phải đóng cửa Formosa mà quý vị muốn cứu chế độ cũng phải đóng cửa Formosa."....."Người ta có quyền nghi ngờ chính Đảng cầm quyền và Bộ máy Nhà nước về Bản lĩnh chính trị, về Năng lực đối phó với khủng hoảng, hoặc cả hai."

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang và ông Võ Kim Cự

Yến Thanh/ VietnamFinance

14-4-2017

Ông Nguyễn Minh Quang, nguyên Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường. Ảnh: Báo Tài nguyên & Môi trường.

(VNF) – Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật với các ông Nguyễn Minh Quang, Bùi Cách Tuyến, Nguyễn Thái Lai và Võ Kim Cự.

Trong hai ngày 12 và 13/4, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT Trung ương) đã họp kỳ thứ 13 dưới sự chủ trì của ông Trần Quốc Vượng, Chủ nhiệm Ủy ban.

Theo thông cáo vừa được công bố, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận những vi phạm của Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên Môi trường (TNMT) là nghiêm trọng.

Đề nghị kỷ luật hàng loạt cựu cán bộ lãnh đạo

Căn cứ Quy định số 263-QĐ/TW và Quy định số 181-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lương Duy Hanh; đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ TNMT, ông Nguyễn Minh Quang, ông Bùi Cách Tuyến và ông Nguyễn Thái Lai theo quy định.

Trường hợp ông Mai Thanh Dung, Đảng ủy Bộ TNMT đã thi hành kỷ luật cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Môi trường; Bộ TNMT đã kỷ luật giáng chức Phó tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận rằng Ban cán sự đảng (BCSĐ) Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) nhiệm kỳ 2011-2016 đã “thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, để Bộ Tài nguyên và Môi trường và một số cá nhân có nhiều vi phạm trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên nước liên quan đến dự án Formosa Hà Tĩnh, để xảy ra hậu quả nghiêm trọng”.

Trong đó, ông Nguyễn Minh Quang, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng TNMT chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của BCSĐ nhiệm kỳ 2011-2016.

Ông Bùi Cách Tuyến, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ TNMT, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng Bộ TNMT nhiệm kỳ 2011-2016.

Ông Tuyến đã thiếu trách nhiệm khi ký phê duyệt các Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), bỏ qua sự cảnh báo ảnh hưởng đến môi trường; buông lỏng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, giám sát việc xây dựng các hạng mục công trình bảo vệ môi trường của Công ty Formosa.

Ông Nguyễn Thái Lai, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ TNMT cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng Bộ TNMT nhiệm kỳ 2011-2016. Ông Lai đã thiếu trách nhiệm trong việc thẩm định, ký giấy phép xả nước thải cho Công ty Formosa.

Ông Lương Duy Hanh, Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, thiếu trách nhiệm khi làm trưởng đoàn thanh tra đối với dự án Formosa; không tham mưu giám sát việc thực hiện các công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng và vận hành thử nghiệm.

Ông Mai Thanh Dung trong thời gian giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thẩm định, đánh giá tác động môi trường đã thiếu trách nhiệm trong việc tham mưu cho Tổng cục Môi trường để trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt thay đổi nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Ban Bí thư sẽ quyết hình thức kỷ luật ông Võ Kim Cự

Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận Về thi hành kỷ luật ông Võ Kim Cự, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh hợp tác xã Việt Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh và ông Hồ Anh Tuấn, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh.

Căn cứ Quy định số 181-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cách chức Bí thư Đảng ủy Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2005-2010 và 2010-2015 đối với ông Hồ Anh Tuấn; đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Võ Kim Cự theo quy định.

Đối với các vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh Hà Tĩnh và các cá nhân liên quan, UBKT Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh nghiêm túc xem xét, thi hành kỷ luật theo thẩm quyền.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận ông Võ Kim Cự chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh và UBND tỉnh giai đoạn 2008-2016 và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2010.

Ông Võ Kim Cự đã trực tiếp ký nhiều văn bản trái quy định, như: cấp giấy chứng nhận đầu tư, cho thuê mặt nước biển nằm ngoài Khu kinh tế; đồng ý chủ trương cho Công ty Formosa tự giải phóng mặt bằng để xây dựng đường ống xả nước thải…; thiếu trách nhiệm chỉ đạo, thanh tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện dự án.

Trong khi đó, ông Hồ Anh Tuấn chịu trách nhiệm chính về những vi phạm của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn từ 2010 đến 2016. Ông Tuấn vi phạm, khuyết điểm: ký một số văn bản trái quy định; cho phép Công ty Formosa khởi công xây dựng các hạng mục công trình của Dự án trước, hoàn thiện các thủ tục sau.

Với các sai phạm trên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận những vi phạm của ông Võ Kim Cự và ông Hồ Anh Tuấn là “nghiêm trọng”.
 

CÔNG TRÁI ĐÓNG CỬA FORMOSA

FB Huy Đức 14-4-2017

Rước Formosa vào Hà Tĩnh không chỉ lỗi tầm nhìn mà còn do tham nhũng. Kỷ luật là cần thiết nhưng chỉ kỷ luật và chỉ kỷ luật tầm bộ trưởng trở xuống là chưa đúng người, đúng tội. Nhưng, ngay cả khi bắn bỏ những kẻ chấp thuận cho Formosa đưa công nghệ luyện thép ô nhiễm vào VN và vẫn để các nhà máy này xả thải thì sự nghiêm minh đó cũng chẳng có bao ý nghĩa.

Với những ân sủng về thuế mà Chính phủ đã ký cho Formosa thì khi các nhà máy luyện cốc, luyện thép hoạt động, VN sẽ chỉ nhận được khoản lợi lộc rất bèo so với phần hủy hoại môi trường mà các nhà máy này mang lại.

Biển miền Trung sẽ thành biển chết (cả trên thực tế và trong tâm thức của người dân).

Cách tốt nhất là đóng cửa ngành công nghệp luyện thép của Formosa. Cứu dân cũng phải đóng cửa Formosa mà quý vị muốn cứu chế độ cũng phải đóng cửa Formosa.

Nếu vì những sai phạm của Chính phủ mà khi bị đóng cửa, Formosa có thể kiện đòi bồi thường, Chính phủ nên đứng ra tạ tội với nhân dân và cho phát hành công trái, xin nhân dân, trong khi ngân khố cạn kiệt, cho Chính phủ vay tiền sửa chữa những sai lầm của mình. Lời tạ tội này nên được in dậm trên tờ công trái. Tôi nghĩ là nhiều người dân dù không tha thứ vẫn mua công trái.

HOẶC LÀ ĐÓNG CỬA FORMOSA VĨNH VIỄN HOẶC LÀ ĐÓNG CỬA CHÍNH PHỦ!

Tác giả: 

 
Người Kỳ Anh - Đầu độc biển, đầu độc rừng tức là đầu độc hàng bao thế hệ người Việt. Nhân đạo với kẻ bất nhân là có tội với người lương thiện. Người xưa dạy thế! Nếu ông thủ tướng viện lý do này nọ để nuốt lời, không "kiên quyết đóng cửa" Formosa thì chứng tỏ  thủ tướng cũng chỉ là lời nói đầu môi như bao đời thủ tướng mới lên nhậm chức đã mị dân mà thôi. Làm thế trẻ con nó khinh cho! (Hãy chia sẻ thông điệp này vì tương lai của bạn, người dân mình chỉ có sức mạnh này thôi!YÊU CẦU THỦ TƯỚNG THỰC HIỆN LỜI HỨA ĐÓNG CỬA FORMOSA!

Tại cuộc họp Chính phủ ngày 1/7/2016, "Thủ tướng lưu ý thêm, yêu cầu quan trọng nhất sau việc này là Formosa phải cam kết không tái diễn hành vi vi phạm, nếu tái diễn sẽ kiên quyết đóng cửa.". Thủ tướng cũng khẳng định quan điểm phát triển kinh tế phải đi liền với bảo vệ môi trường, không vì kinh tế mà bỏ qua môi trường.

Thưa Thủ tướng, khi vụ việc ngày 11/7/1016 chất thải của Formosa chôn lấp trái phép có chứa xyanua vượt ngưỡng chất thải nguy hại đã phải khởi tố, tức "tái diễn hành vi vi phạm" rồi phải không?

Thưa Thủ tướng, khi vụ  ngày 16/9/2016, tàu hàng Formosa bị bắt quả tang chở 168 tấn chất thải là bùn đỏ bôxit từ Đại Liên (TQ) về Formosa, tức là "tái diễn hành vi vi phạm" rồi phải không?.

Giờ thì đã có bằng chứng Formosa "tái diễn hành vi vi phạm", thủ tướng hãy nhớ "tái diễn hành vi vi phạm" chứ không phải là "tái phạm hành vi xả độc (ra biển)". Bây giờ hoàn toàn khẳng định Formosa cố tình đầu độc môi trường và nhân dân Việt Nam - một cuộc diệt chủng mềm của quân bành trướng phương bắc, nhân dân Việt Nam yêu cầu thủ tướng thực hiện lời nói của mình, hãy "kiên quyết đóng cửa" Formosa.

Có một quy tắc quản lý rất đơn giản: mỗi việc quan trọng có 1 người duy nhất chịu trách nhiệm cao nhất.  Sau Võ Kim Cự, thí tốt cho Nguyễn Tấn Dũng, Vậy giờ để Formosa tiếp tục hoạt động và tái vi phạm thì ai sẽ chịu trách nhiệm thay cho ngài đây, thưa thủ tướng?. Hãy thể hiện mình là một thủ tướng thông minh, đủ tâm và đủ tầm lãnh đạo 90 triệu người dân Việt Nam.

Đơn giản đó là nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Ngư dân Vũng Áng đã từng  có lời mời ngài về tắm biển và ăn hải sản, có lẽ thủ tướng còn bận trăm công ngàn việc lớn hơn mà trở thành một vị quan liêu thì có thể xem 1 đoạn video ngắn này: Ngư dân Kỳ  Anh yêu cầu đóng cửa Formosa ngay lập tức 
Cổ nhân nói “quá tam ba bận”... Có lẽ không còn một cơ hội nào nữa (và thực ra họ cũng chẳng cần) để Formosa lại cúi đầu nói lời xin lỗi “chân thành từ trái tim”.

Trước thảm họa môi trường do Formosa gây ra, người Việt cũng muốn, như ông bộ trưởng nọ đã ví von khi nói về chuyện “xử tội” Formosa, rằng “đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại”. nhưng mà, sau những lời xin lỗi “chân thành từ trái tim” ấy, Formosa vẫn “chạy đi”. Bằng chứng là một loạt phát hiện về việc Formosa vẫn tiếp tục chôn giấu, đổ trộm chất thải độc hại ra môi trường và kinh khủng hơn bây giờ là vụ việc Formosa đã mang chất thải độc hại từ ngoài lãnh thổ VN vào chôn lấp như đã nói trên

Formosa đã “quá tam ba bận”, chẳng còn giải pháp nào hay hơn như kiến nghị của người dân làng biển Cảnh Dương (Quảng Bình) rằng, Formosa phải ngừng hoạt động. Đó là cách tốt nhất cho cả đôi bên bởi những lí do cơ bản: Công nghệ sản xuất thép Formosa đem về Vũng Áng lạc hậu và gây ô nhiễm nặng rất khó xử lý, chấ́p nhận formosa là tiếp tay cho một tập đoàn lưu manh, có một bề dày giết người và tàn phá môi trường ngay cả tại quê nhà như Formosa. Há chẳng phải là một việc làm phản nước hại dân!

Ai dám đảm bảo rằng, thảm họa môi trường do Formosa gây ra vừa qua sẽ không lặp lại trong tương lai một khi Formosa chính thức vận hành?

Tại Quốc Hội vừa qua, các đại biểu nhân dân cũng đã nói lên tiếng nói của dân rồi đó:
-  Có cần mất ăn mất ngủ ôm 1 quả bom trong 70 năm ko?
-  Cần phải kiện Formosa, chứ không phải cúi đầu nhận tiền là xong!
Cũng đừng quên lưu tâm rằng người ta đã tự ý phá bỏ cam kết trước, tự ý thay đổi công nghệ, tự ý xả thải… nếu chúng ta không điều chỉnh chẳng khác nào chấp nhận để người ta “múa gậy vườn hoang”?
Muốn thương người thì trước hết phải thương mình, mình mà thoi thóp, ngắc ngoải thì lấy đâu sức để mà thương người?

Đầu độc biển, đầu độc rừng tức là đầu độc con người, tức là giết người không dao. Nhân đạo với kẻ bất nhân là có tội với người lương thiện. Người xưa dạy thế!

Người dân thường thì cứ bổ bã thế này, nếu ông thủ tướng viện lý do này nọ để nuốt lời, không "kiên quyết đóng cửa" Formosa thì chứng tỏ thủ tướng cũng chỉ là lời nói đầu môi như bao đời thủ tướng mới lên nhậm chức đã mị dân mà thôi. Làm thế trẻ con nó khinh cho! Đừng như Nguyễn Tấn Dũng thề thốt không chống được tham nhũng sẽ từ chức rồi đến lúc lại bảo đảng còn giao là tôi còn làm. Làm người mà nhổ xong quay lại liếm nó hèn lắm ông ạ!

Hoặc là đóng cửa Formosa vĩnh viễn hoặc là đóng cửa Chính phủ!

Đóng cửa Chính phủ, một tư tưởng hoang đường ư!? Và với nhiều người Việt, đó là một "tư tưởng phản động" !?? Cho dù, nhiều người dân Việt Nam vẫn chưa làm gì được cho đất nước ngoài việc phải đóng rất nhiều khoản thuế cao hơn ở các nước khác, nhưng tất cả chúng ta đều có quyền yêu cầu các lực lượng có trách nhiệm phải làm tốt hơn nữa công việc của mình trong việc sử dụng đồng thuế của dân. Bởi "tôi nghe những lời chỉ trích đó hàng ngày. Nhưng chính sức ép đó, những tranh luận mở đó, việc đối mặt với những khiếm khuyết của chính mình, và việc cho phép mọi người đều được có tiếng nói, đã giúp chúng tôi lớn mạnh hơn, thịnh vượng hơn" (B.Obama)

Thảm hoạ cá chết đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, vượt xa dự liệu của pháp luật hình sự. Nó đã vượt qua mọi giới hạn của Tội phạm học.  Đó thực sự là Thảm hoạ kinh hoàng cho toàn thể dân tộc Việt Nam. Có thể nói, nó còn đáng sợ hơn cả thảm hoạ 11/9 đối với nhân dân Mỹ. Nó tác động đến mọi ngõ ngách của cuộc sống, từ miếng ăn trong bữa cơm đạm bạc của người nghèo đến nhu cầu du lịch giải trí của tầng lớp trung lưu, từ thu nhập của một ngư dân đến GDP của đất nước !

Tất thảy – phàm là con dân Việt sống trên lãnh thổ Việt Nam – đều cảm thấy bức xúc và tự nhận thấy mình có trách nhiệm góp phần giải quyết thảm hoạ này !

Người ta có quyền nghi ngờ chính Đảng cầm quyền và Bộ máy Nhà nước về Bản lĩnh chính trị, về Năng lực đối phó với khủng hoảng, hoặc cả hai. Quan sát động thái của giới truyền thông đại chúng trong suốt thời gian xảy ra thảm hoạ, có thể khẳng định rằng : sự lúng túng của chính quyền đã bộc lộ hết những thuộc tính yếu kém của nó, chính xác hơn là phản nước hại dân!.Thông thường, khi gặp dịch vụ tồi tệ, người dân chúng ta - những người tiêu dùng - không hơi sức đâu nghĩ cách giúp nhà cung ứng nâng cao chất lượng, vì đấy là việc của họ, không phải của chúng ta.

Chúng ta làm một việc đơn giản mà hiệu quả hơn: 'Trừng phạt' họ bằng cách chọn một nhà cung ứng khác, để chính họ muốn tồn tại phải chủ động đổi mới.

Phương cách đơn giản đó hiện chưa được áp dụng trong thị trường chính trị đất nước, khiến đa số người cầm quyền chóp bu dù năng lực hạn chế, chỉ biết vinh thân phì gia chẳng thèm quan tâm đến chất lượng dịch vụ cung ứng cho xã hội, vẫn có thể ôm lấy giấc mộng 'vĩnh viễn không bị ai thay thế' với câu thần chú 'kỷ luật hết thì lấy ai làm việc?'

Cầm quyền là một dịch vụ, và bi kịch của xã hội Việt Nam hiện nay là chỉ có một nhà cung ứng!

Đất nước đang thiếu cạnh tranh chính trị, nhân dân thì lại không dám dấn thân để thiết lập một xã hội cạnh tranh chính trị, chấp nhận toàn bộ thị trường cầm quyền bị thao túng chỉ bởi một nhà cung ứng, thế thì có khả thi không nếu chúng ta đòi hỏi được thụ hưởng những chính sách công tốt đẹp vốn là sản phẩm của dịch vụ cầm quyền?

Cùng logic đó, dù có đóng cửa được Formosa này, chúng ta dựa vào đâu để tin rằng sẽ không có những Formosa khác trong tương lai?

Nguồn tham khảo:

Thủ tướng: 'Nếu Formosa tái diễn sẽ kiên quyết đóng cửa' 

Khởi tố vụ chôn lấp 100 tấn chất thải trái phép của Formosa

Với những làng ung thư, đừng lặp lại sai lầm của người ĐL: Formosa Đài Loan, khối ung thư khổng lồ đang di căn ở Việt Nam 

Cắt bỏ khối u, nghĩa là Formosa Hà Tĩnh phải rời khỏi Việt Nam. 

3 lần xin lỗi “chân thành từ trái tim” và hành động của Formosa 

Thông tin pháp lý từ luật sư:  YÊU CẦU KHỞI TỐ FORMOSA: Mẫu đơn tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố vụ án hình sự 

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Giới Thiệu và Điều Lệ

Giới Thiệu và Điều Lệ 1.    Báo điện tử Người Việt Diễn Đàn được thành lập nhằm tạo điều kiện cho sự trao đổi quan niệm qua những bài viết, những ý kiến đóng góp của bạn đọc và những nhà trí thức..để góp phần vào quá trình Hòa Giải và Hòa hợp Dân Tộc. Làm cầu nối cho các thế hệ...